Snijden van pvc-matten op een lopende band

InduSoft verkleinde de nodige productieruimte, reduceerde het aantal operatoren en verhoogde de kwaliteit van het snijproces van pvc-matten op een lopende band.

Omschrijving

Op het eerste gedeelte van een lange continu draaiende productieband wordt vloeibare pvc aangebracht. De pvc wordt uitgestreken en hierop worden stoffen matten gelegd. Verder op de lijn loopt de band door een oven. De pvc hard uit en komt vast te zitten in het stoffen gedeelte van de matten. Na de oven worden de lange pvc-matten in stukken gesneden. Elk stuk bevat meerdere stukken stoffen gedeelte. Deze worden afgeleid naar verschillende snijstations waar de afzonderlijke matten nauwkeurig worden uitgesneden.

Huidige situatie

Meerdere afzonderlijke matten betekent meerdere snijstations. Elk snijstation moet bemand worden door meerdere operatoren. De verschillende snijstations worden voorzien van matten door een uitgebreid transportsysteem. Het transporteren en snijden neemt zo veel ruimte in. Naast een grote productieruimte heeft deze manier van opereren ook nood aan veel operatoren die hetzelfde werk verrichten.

Doelstelling

  • De productieruimte verkleinen
  • Het aantal operatoren reduceren
  • De kwaliteit van het snijden verhogen

Aanpak

Wanneer de pvc-matten op de lopende band uit de oven komen, meet een integrator door middel van camera’s de contouren van de matten op. Een Beckhoff controller, waarvoor wij de software ontwikkelden, ontvangt deze meetgegevens.

Deze controller stuurt in totaal 22 snijmessen aan die op de lopende band de matten uitsnijden. De messen zijn gepositioneerd over de breedte van de band en snijden de matten in de langsrichting.

De matten liggen niet altijd even recht. Daarom moeten de messen meebewegen met de schuine kant van de mat. Twee balken functioneren als een zogenaamde vliegende zaag. De balk beweegt een stuk mee met de band om zo een mes van links naar rechts en vice versa te doen bewegen. Hierdoor wordt een dwarssnede gerealiseerd. De balk keert terug naar zijn eerder positie en voert de volgende dwarssnede uit.

Door de balk sneller en trager te bewegen ten opzichte van de band kunnen we toch een perfecte dwarssnede uitvoeren op een schuinliggende mat. Een superpositie van de vliegende zaag ten opzichte van een virtuele as vangt de schuine factor van de mat op.

Eenmaal de snedes zijn uitgevoerd nemen twee operatoren de gesneden matten van de band. De pvc-randen worden opgevangen en gerecupereerd om terug herwerkt te worden.

De aansturing van de snijmessen werd gerealiseerd met een Beckhoff controller, Beckhoff servomotoren en Beckhoff drives.

De realisatie van dit project was een zodanig succes dat er van deze machine een tweede exacte copy werd gebouwd en opgestart.

Interesse in een samenwerking?

Heb je ook een project die je graag met ons wil delen om samen tot een oplossing te komen?

Contacteer ons
Indusoft Tjbk79TARiE
indusoft-Tjbk79TARiE

InduSoft… because investing in industrial software is investing in your future.