HMI & SCADA systemen

HMI visualiseert de werking van een installatie. Via een touch panel kan een operator deze besturen. SCADA verzamelt, visualiseert, verwerkt en stuurt alle meetgegevens van verschillende installaties in een productieproces.

HMI & SCADA systemen

HMI-systeem

De Human Machine Interface (HMI) is het dashboard of de interface tussen de installatie en de operator.

Via een touch panel controleren, regelen en optimaliseren operatoren lokaal de werking van de installatie. HMI-systemen vertalen de complexe variabelen naar een simpeler, realtime operationeel beeld waarmee operatoren aan de slag kunnen.

HMI & SCADA systemen

SCADA-systeem

Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) is het verzamelen, visualiseren, verwerken en sturen van meetgegevens van verschillende installaties in een productieproces.

Een SCADA-systeem vergemakkelijkt het uitwisselen van meetgegevens. SCADA verzamelt en verwerkt de meetgegevens in rapporten. Zo krijgt de operator een globaal overzicht van alle gegevens. Hij verwerft inzicht en kan via het systeem de verschillende installaties sturen en beïnvloeden.

Indusoft Tjbk79TARiE
indusoft-Tjbk79TARiE

InduSoft… because investing in industrial software is investing in your future.