Indusoft Kj2SaNHG Hg
indusoft-Kj2SaNHG-hg

Onze diensten

Software op maat realiseren hoeft niet duur te zijn.  Door onze expertise zijn we in staat een goede prijs/kwaliteit verhouding te hanteren.  Die vergt geen uitgebreide investeringen en blijft betaalbaar voor KMO’s.

Onze diensten

Industriële software op maat

Staat er een prototype klaar voor take-off? Loopt een bestaand project vierkant en heeft u een helder stappenplan nodig? Vertrouw op onze software delivery en ons team. Wij denken met u mee en werken hoogstaande applicaties, projecten en adviesrondes af binnen uw budget en timing.

Wij bieden u een onmisbare mix van technische knowhow voor al uw IT uitdagingen. Klaar om uw product of organisatie opnieuw uit te vinden? Op ons kan u rekenen!

Op basis van uw specifieke behoeften ontwikkelen wij gebruiksvriendelijke applicaties die uw bedrijfsprocessen optimaliseren en ondersteunen.  Onze jarenlange ervaring zorgt ervoor dat deze software niet enkel beantwoordt aan de problemen van vandaag, maar dat deze eveneens meegroeit met uw bedrijf.

Dankzij onze gebruiksvriendelijke software kunnen werknemers tijd besparen, productiviteit verhogen en wordt hun motivatie positief beïnvloed.

Software op maat realiseren hoeft niet duur te zijn.  Door onze expertise zijn we in staat een goede prijs/kwaliteit verhouding te hanteren.  Die vergt geen uitgebreide investeringen en blijft betaalbaar voor KMO’s.

Het ontwikkelen van een nieuw product, platform of dienst of het vernieuwen ervan vraagt om goede software kennis. Door strategie, design en de technische expertise te samen te brengen met kennis van het business domein ontstaat er echte verbetering. Wij hebben alle disciplines in huis om uw wensen om te zetten in werkende, bruikbare en uitbreidbare software van kwaliteit.

Het is ons ultieme doel industriële IT-oplossingen te creëren die piekfijn aansluiten bij uw noden en wensen. Wanneer de juiste oplossing voor uw specifieke situatie niet voorhanden is, ontwikkelen we een oplossing op uw maat.

Onze diensten

PLC programmatie

Na bespreking met de klant wordt er eerst een volledige functionele analyse opgesteld.

Deze is de basis en de leidraad voor de ontwikkeling van stabiele software.

Wij hebben ons gespecialiseerd in Siemens PLC systemen en hebben hiervoor dan ook alle noodzakelijke licenties en software in huis.

Enkele voorbeelden van gebruikte technologieën:

• Positiebepaling met absoluut en/of incrementeel encoders.
• Aansturing van frequentieregelaars, servo sturingen enz.
• Analoge temperatuurbewaking, druk en/of vacuümmeting.
• Debiet controle, niveau meting enz.
• Diverse netwerken zoals Profibus, Profinet, Ethernet, MPI, PPI, AS-Interface enz.
• TAG identificatie.
• Draadloze afstandbediening.
• Decentrale I/O Bewaking van de installatie op afstand via Modem, Internet, Ethernet enz.

Onze diensten

HMI & SCADA

De Human Machine Interface (HMI) is de interface tussen het proces en de operator, in wezen het dashboard van de operator. Dit is het belangrijkste hulpmiddel waarmee operators en leidinggevenden de productieprocessen in de fabriek of de industriële installatie kunnen coördineren en regelen. HMI’s vertalen complexe procesvariabelen naar bruikbare informatie waarop beslissingen worden gebaseerd. De weergave van near-realtime operationele informatie is het domein van een HMI. Procesgraphics geven betekenis en context aan de status van motoren en ventielen, vloeistofniveaus en vele andere procesparameters. HMI’s geven een operationeel beeld van het proces en maken beheersing en optimalisatie mogelijk.

SCADA, afkorting van Supervisory Control And Data Acquisition, is het verzamelen, doorsturen, verwerken en visualiseren van meet- en regelsignalen van verschillende machines in grote industriële systemen.

Een SCADA-systeem bestaat uit een computer met daarop de SCADA-software. Een SCADA-systeem vergemakkelijkt het uitwisselen van meetgegevens, het zichtbaar maken van gegevens voor de menselijke operator (visualisatie), het beïnvloeden van deze systemen (sturing), en het verwerken van de meetgegevens tot rapporten (gegevensverwerking) of alarmering.

SCADA-beveiliging is de praktijk van de bescherming van toezichthoudende controle- en data acquisitienetwerken (SCADA), een gemeenschappelijk kader van controlesystemen die in industriële activiteiten worden gebruikt. Deze netwerken zijn verantwoordelijk voor de geautomatiseerde controle en het beheer op afstand van essentiële goederen en diensten zoals water, aardgas, elektriciteit en transport voor miljoenen mensen. Ze kunnen ook worden gebruikt om de efficiëntie en de kwaliteit van andere, minder essentiële (maar volgens sommigen zeer belangrijke!) processen in de praktijk te verbeteren, zoals het maken van sneeuw voor skioorden en het brouwen van bier. SCADA is een van de meest voorkomende soorten industriële besturingssystemen (ICS).

Onze diensten

Motion ontwikkeling

Elektrische aandrijvingen spelen een belangrijke rol in verschillende toepassingen. Met ons breed assortiment roterende en lineaire motoren en bijhorende sturingen en onze specialistische kennis zorgen wij altijd voor een ‘smart’ oplossing. Een samenstelling van stand alone producten of een gezamenlijk engineering project, wij hebben de kennis in huis. Wij ontzorgen u tijdens het gehele traject en bieden een totaalpakket van A tot Z.

Onze diensten

Datalogging

Data logging maakt het mogelijk om de activiteit die wordt uitgevoerd op een of meer data/bestandsobjecten of -sets vast te leggen. Gewoonlijk registreert data logging gebeurtenissen/acties, zoals de grootte van de gegevens, de meest recente wijziging en de gebruikersnaam/naam van het individu dat de gegevens heeft gewijzigd.

Data logging vergemakkelijkt ook de opslag en verzameling van computer- of apparaat informatie. Zo kan de data logging bijvoorbeeld de temperatuur van de processor en het geheugengebruik in de loop van de tijd en het gebruik van de netwerkbandbreedte opslaan. Systeem-/netwerkbeheerders gebruiken deze gegevens om de systeem- of netwerkprestaties gedurende een bepaalde periode te analyseren.

Data logging maakt het ook mogelijk om informatiebeveiliging (IS) en auditing personeel om de toegang tot het systeem te analyseren en audit trails te beoordelen om virussen op te sporen en verdachte activiteiten te identificeren.

Onze diensten

ERP & MES toepassingen

Enterprise resource planning (ERP) staat voor software gebruikt binnen organisaties ter ondersteuning van alle processen binnen het bedrijf.

Een ERP-programma bestaat meestal uit kleine deelprogramma’s (modules) die allemaal een specifieke taak ondersteunen.Denk bijvoorbeeld aan computerprogramma’s die worden gebruikt om de financiële administratie te voeren of de voorraden bij te houden.

Waarbij voorheen veel bedrijven gebruikmaakten van verschillende programma’s om hun bedrijfsactiviteiten te ondersteunen, kunnen in een ERP-programma een heel groot aantal processen (afdelingen) worden ondergebracht. Een gevolg van een dergelijk ERP-systeem is dat gegevens van bijvoorbeeld klanten en producten (denk aan adresgegevens van klanten) binnen de organisatie slechts eenmaal ingevoerd hoeven te worden, omdat een enkele database wordt gehanteerd. Naast dat de kans op inconsistente data wordt verkleind kan een ERP-systeem veel andere voordelen bieden zoals een efficiëntere manier van werken, betere communicatie en mogelijk kostenreductie.

MES staat voor Manufacturing Execution System en is een systeem dat voor de tactische besturing van een bedrijf wordt ingezet.

Vanuit een kantooromgeving worden veelal de productieopdrachten vanuit een ERP-omgeving naar de fabriek gestuurd. In de fabriek draait een MES-systeem die de opdrachten in detail plant, uitgeeft naar de productielijnen, gegevens terug ontvangt van de daar aanwezige systemen zoals DCS, SCADA en PLC. MES verwerkt de gegevens, rapporteert erover en geeft aan het ERP-systeem aan dat de opdracht is uitgevoerd.

MES verbindt (is intermediair) tussen de DCS (Distributed control system) of direct naar de remote-I/O-laag (meestal PLC’s) met de ERP-laag (Enterprise Resource Planning). Om verticale integratie voor productiebedrijven gestructureerd te laten verlopen zijn er een aantal integratiestandaarden, uitgegeven door de ISA, die gebruikt kunnen worden als leidraad voor de verticale integratie van ERP (Enterprise Resource Planning), MES en PCS (Process control system).

Indusoft Tjbk79TARiE
indusoft-Tjbk79TARiE

InduSoft… because investing in industrial software is investing in your future.